HUISARTS & APOTHEEK LANGEZWAAG


KETENZORG


Inleiding:

Door chronisch zieken dichtbij huis gestructureerde en geprotocolleerde zorg te bieden binnen een netwerk van samenwerkende zorgprofessionals, kunnen complicaties worden beperkt. Daarnaast leidt georganiseerd samenwerken tot een efficiëntere behandeling van de patiënt. In ketenzorg werken de betrokken medische en paramedische zorgverleners samen, om u de beste hulp te kunnen geven.

 

De procedure:

De intake wordt bij ons op de praktijk gedaan door onzepraktijkondersteuner en huisarts. De resultaten van de intake (bloedonderzoek, vragenlijsten, interview of functietesten) worden beoordeeld door een breed team, zoals huisarts/praktijkondersteuner/apotheker/specialist. Uiteindelijk zetten uw huisarts en praktijkondersteuner de gewenste behandeling in. Dit bevat onder andere het instellen op (medicamenteuze) behandeling en de jaar- en kwartaalcontroles.

 

Ketengroepen waarin wij participeren:

 

Diabetes Mellitus 2:

Diabetes mellitus type II wordt ook wel ‘ouderdomssuiker’ genoemd. Die naam klopt niet, want ook jongere mensen kunnen met de ziekte te maken krijgen. Bij diabetes produceert uw alvleesklier te weinig insuline. Die stof heeft uw lichaam nodig om koolhydraten (suikers en zetmeel) te verteren. Het gevolg is dat het suikergehalte in uw bloed te hoog is. Veel mensen met diabetes krijgen te maken met de bijkomende lichamelijke gevolgen van het hoge suikergehalte in hun bloed. Vooral als dit jarenlang duurt. Veel voorkomende nare gevolgen zijn bijvoorbeeld problemen met uw ogen, hart- en vaatziekten, nieren die minder goed werken en voetproblemen. De diagnose diabetes mellitus type II verandert uw leven. Meer bewegen, gezonder eten, stoppen met roken, rekening houden met uw beperkingen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Er komt veel op u af. Lichamelijk, maar ook emotioneel. Uw huisarts en praktijkondersteuner organiseren de zorg en werken samen met andere zorgverleners rondom de praktijk.

COPD:

COPD staat voor ‘chronische obstructieve longziekte’ en is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Bij COPD zijn uw luchtwegen blijvend vernauwd en werken uw longen steeds minder goed. Dat komt doordat uw luchtwegen en longen chronisch ontstoken zijn. Klachten die kunnen wijzen op COPD zijn: hoesten (ook een rokershoest), benauwdheid, piepende ademhaling, vermoeidheid, kortademigheid bij inspanning of het ophoesten van slijm. Door COPD kunt u minder goed ademen. U krijgt minder zuurstof binnen en afvalstoffen worden minder goed afgevoerd. Daar kunt u erg moe van worden. U merkt dat vooral als u zich inspant. Bij traplopen bijvoorbeeld, of bij het wassen en aankleden. Ook kunt u erg afvallen. COPD is helaas niet te genezen. De ziekte gaat niet meer over. U kunt wel zelf veel doen om te voorkomen dat de ziekte nog erger wordt. Het belangrijkste is dat u gezond leeft, Gezond eet, Regelmatig beweegt, Niet rookt en Op tijd en op de goede manier uw medicijnen neemt. Dat u leert om rekening te houden met uw beperkingen en samen met de mensen om u heen oplossingen vindt die bij uw leven passen. Uw huisarts en praktijkondersteuner organiseren de zorg en werken samen met andere zorgverleners rondom de praktijk. Uw huisarts en uw praktijkondersteuner helpen u om uw leven met COPD zo goed mogelijk vorm te geven. Uw apotheek helpt u om uw medicijnen goed te gebruiken. Ook kan uw huisarts u doorverwijzen naar een diëtist, fysiotherapeut, ergotherapeut, longarts of longverpleegkundige.

ASTMA:

Als u astma heeft, betekent dit dat uw luchtwegen chronisch (blijvend) ontstoken zijn. En vaak reageren uw luchtwegen snel en heftig op prikkels. Dit zorgt ervoor dat uw luchtwegen nauwer worden. Astma is steeds weer anders. De ene keer kunt u er meer last van hebben dan de andere keer. Het is daarom moeilijk te voorspellen wanneer u klachten krijgt en hoeveel last u daarvan heeft.  Uw huisarts en praktijkondersteuner organiseren de zorg en werken samen met andere zorgverleners rondom de praktijk.. Dit bevat o.a.: het instellen op behandeling (zowel medicamenteus als niet medicamenteus), jaar- en kwartaalcontroles, spirometrie, dieetadvies op indicatie, een stoppen met roken advies, educatie en zelfmanagement.

Hart & Vaatziekten:

Hart- en vaatziekten. Bij u is de diagnose hart- en vaatziekte (HVZ) gesteld. Een diagnose die uw leven verandert. Dat is niet altijd gemakkelijk. Er komt veel op u af. Lichamelijk, maar ook emotioneel. U bent waarschijnlijk al eens bij een medisch specialist geweest voor onderzoek of behandeling. De kans is groot dat u uw leefstijl moet aanpassen. Meer bewegen, gezonder eten, stoppen met roken en rekening houden met uw beperkingen. Uw huisarts en praktijkondersteuner organiseren de zorg en werken samen met andere zorgverleners rondom de praktijk.

Integrale ouderenzorg:

Huisartsen krijgen steeds meer te maken met oudere patiënten met complexe problematiek. Een deel van deze patiënten is kwetsbaar. Zij lopen een verhoogd risico op acute opname in het ziekenhuis of op verhuizing naar een verpleeg- verzorgingshuis vanwege het wankele evenwicht tussen draagkracht en draaglast. In plaats van af te wachten tot een patiënt met een probleem komt proberen we te voorkomen dat bepaalde problemen ontstaan door te anticiperen op situaties, dat wil zeggen proactief werken. Uw huisarts en praktijkondersteuner organiseren de zorg en werken samen met andere zorgverleners rondom de praktijk.

Stoppen met Roken:

Stoppen met roken begint met een goede motivatie. Wanneer u zelf niet voor 100% gemotiveerd bent is de kans op succes een stuk kleiner. Een goede motivatie is helaas niet altijd voldoende. De lichamelijke en geestelijke verslaving aan de tabak maken ook voor

gemotiveerde mensen het stoppen (en dit volhouden) moeilijk. Begeleiding en medicijnen. U kunt in onze praktijk hulp krijgen voor het stoppen met roken. In een aantal gesprekken gaat de praktijkondersteuner met u na wat uw motivatie is om te stoppen, welke stoppogingen u al eerder hebt ondernomen en welke problemen u daarbij hebt gehad. Hierna stelt ze met u een plan op over de juiste manier om deze keer te stoppen. Zo nodig overlegt zij met de huisarts als er ook ondersteunende medicatie gewenst is. Na de stopafspraak houdt zij contact met u om de problemen die u dan ervaart, te bespreken.

Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. 

U kunt de informatie op deze website gebruiken:

  • om gezond te blijven;
  • om klachten zelf aan te pakken;
  • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
  • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
  • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
  • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.  Klik op de volgende link: www.thuisarts.nl