HUISARTS & APOTHEEK LANGEZWAAG


ONLINE TE REGELEN

 • U kunt vanaf deze site uw herhaalmedicatie bestellen
 • U kunt tevens een bericht sturen aan uw huisarts, het zogenaamde E-consult. Binnen 2 werkdagen zullen wij u informeren over uw vraag. De invulformulieren hiervoor zijn uitgebreid omdat in de praktijk blijkt dat het zeker de moeite loont uw klacht of vraag ruim te omschrijven. Met deze informatie + dat wat we van u weten uit uw medische dossier kunnen we u daarmee van een goed advies voorzien.
 • Tenslotte willen wij u erop wijzen dat alleen het versturen via deze formulieren uw privacy garandeert. Deze link is veilig, wij verzenden uitsluitend via SSL-certificaten. Via de e-mail gestuurde patiënteninformatie worden om veiligheidsredenen niet in behandeling genomen.

 AFSPRAKEN MAKEN EN MEDICATIE AFHALEN

 • Iedere dag is er ’s ochtends spreekuur. Voor het spreekuur moet u vooraf altijd een afspraak maken. Voor afspraken kunt u de praktijk bellen op werkdagen tussen 08.00 en 10.00 uur. Gemiddeld duurt een afspraak 10 minuten. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geeft u dit dan aan bij het maken van de afspraak dan kunnen we meer tijd voor u reserveren. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daarvoor opgeleid en maakt daarmee zo goed mogelijk een inschatting van de aard en de dringendheid van uw eventuele klachten. U bent hiertoe echter niet verplicht. N.B. Niet verschijnen zonder bericht: Helaas komt het voor dat patiënten bij de huisarts, assistente of praktijkondersteuner niet op een afspraak verschijnen zonder dat we een afmelding hebben ontvangen. Dit is hinderlijk omdat hierdoor lege plekken in het spreekuur ontstaan waar anderen graag gebruik van hadden gemaakt. Natuurlijk tonen we begrip voor bijvoorbeeld overmacht als oorzaak van het niet verschijnen zonder afmelden. Dus: kunt u uw afspraak niet nakomen, belt u ons dan z.s.m.om te melden dat u verhinderd bent.

 

 


HUISARTS EN APOTHEEK BUITEN PRAKTIJKTIJDEN EN TIJDENS VAKANTIES

 • Tijdens de avond- of weekend dienst belt u met Dokterswacht Friesland tel. 0900-1127112.
 • Tijdens vakanties worden tijdens praktijk-openingstijden consulten waargenomen door huisartsenpraktijk te Tijnje

KETENZORG EN GESPECIALISEERDE VERPLEEGKUNDIGE NI DE PRAKTIJK

Door chronisch zieken dichtbij huis gestructureerde en geprotocolleerde zorg te bieden binnen een netwerk van samenwerkende zorgprofessionals, kunnen complicaties worden beperkt. Daarnaast leidt georganiseerd samenwerken tot een efficiëntere behandeling van de patiënt. In ketenzorg werken de betrokken medische en paramedische zorgverleners samen, om u de beste hulp te kunnen geven. Wij participeren in de ketens voor diabetes II, CVRM, COPD, Astma en De kwetsbare ouderenzorg.


KEURINGEN EN REIZIGERSADVIES

 • U kunt bij ons terecht voor een rijbewijskeuring. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij een huisarts, dit kan niet uw huisarts van inschrijving zijn. ECHTER bent u patiënt van onze praktijk dan kunt u wel gekeurd worden door onze vaste waarnemer: dokter Adema. 
 • Uw ochtendurine moet op glucose onderzocht worden, dus het is belangrijk dat u een urinemonster meeneemt naar de keuring. De kosten van de keuring bij korter dan 15 minuten duren € 50,= en dienen contant afgerekend te worden. De standaard rijbewijskeuring valt hieronder.
 •  U kunt ons bellen voor advies. Wij zullen u vragen: Waarheen, Wanneer en Hoe lang. En bellen u dan terug voor advies op maat. U kunt dit ook via een E consult aanvragen.

BLOEDAFNAME IN DE PRAKTIJK

Onze praktijkassistentes zijn opgeleid en ervaren in bloedafname. Hiervoor hebben we in de praktijk de benodigde middelen en apparatuur. Dagelijks worden de buisjes voor onderzoek door een speciale koerier naar het lab voor onderzoek gebracht. Binnen een week komt via de elektronische post de uitslag in ons computersysteem.


VEILIGHEID VAN UW MEDISCHE GEGEVENS

Digitale communicatie binnen de praktijk, de uitwisseling van gegevens via internet, het LSP en de uitwisseling met ketenzorgpartners gebeurt uitsluitend via de beveiligde lijnen en netwerkomgeving van TECHNITEAM te Veenendaal.  Dit netwerk voldoet aan hoge veiligheidseisen en is geregistreerd onder NICTIZ. Deelname hieraan is onderdeel van onze praktijkaccreditatie en uw garantie dat we veilig met uw gegevens omgaan.


LSP EN IK GEEF TOESTEMMING, HOE WERKT DAT...

Elektronisch medische gegevens delen. Zo werkt het:
Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent. Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met het LSP (Landelijk Schakelpunt).Wilt u dat zorgverleners uw medische gegevens elektronisch kunnen delen? Dan kunt u hiervoor toestemming geven als uw huisarts of apotheker daarom vraagt. Ook kunt u zelf uw toestemming online regelen op www.ikgeeftoestemming.nl. Het kan zijn dat meerdere zorgaanbieders gegevens over u hebben die ze willen delen. Geeft u dan bij elke zorgaanbieder uw toestemming. DAGELIJKS werken wij in ons systeem uw dossier bij. Dit kan alleen wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend. Ook deze verklaringen bewaren we in de praktijk en zijn daarmee dossierhouder.


VERKOOP VAN MEDISCHE HULPMIDDELEN EN ZELFZORG

We hebben een klein assortiment op voorraad. Ons prijsbeleid is kostendekkend (Dit betekent niet-concurrerend met bv grote drogisterijketens.) Het serviceverlenende aspect van zelfzorgartikelen dichtbij is voor ons het uitgangspunt.


KLACHTEN EN OF OPMERKINGEN, POSITIEF OF NEGATIEF...

Bij de praktijkvoering streven wij naar een open, duidelijk en prettig contact met onze patiënten. Ondanks onze inspanningen kan het zijn dat u niet tevreden bent. Wat de reden ook mag zijn, wij hopen dat u uw onvrede uitspreekt. Wellicht kan een openhartig gesprek de situatie duidelijk maken en de relatie ten goede laten komen. Mocht dit onvoldoende zijn dan kunt u ook contact opnemen met:

Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg Friesland
Postbus 2575
8901 AB  Leeuwarden
tel: 058- 21 57 600

Voor de levering van hulpmiddelen zijn wij lid van de geschillencommissie SEMH.
Bij een geschil over de hulpmiddelen kunt u bij deze commissie terecht.

SEMH
Rijnhavenkade 8
2404 HB Alphen aan den Rijn
telefoon: 0172-41814

Mocht u een bericht aan de praktijk willen achterlaten, dan kunt u gebruik maken van het Klachtenformulier. Wilt u onafhankelijke advies van de stichting klachtencommissie huisartsen Noord Nederland ? Dan is hiertoe de link.

Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. 

U kunt de informatie op deze website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.  Klik op de volgende link: www.thuisarts.nl