HUISARTS & APOTHEEK LANGEZWAAG


Welkom!

Het zorglandschap is erg aan het veranderen. Er wordt meer en meer een beroep gedaan op uw zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid. Vooral de kosten staan enorm onder druk. Ook dit ondervinden we  dagelijks en we moeten er allemaal aan wennen.

Wij doen u een belofte: ONS uitgangspunt is altijd de kwaliteit en laagdrempeligheid van de door ons aangeboden huisarts- en apotheekzorg. Dit betekent dat we er alles bij machte- aan zullen doen om u te helpen. 

Kan het beter of anders...laat het ons weten, negatief of positief...Juist door goed samen te werken met elkaar bereiken we veel meer voor u.

Zo doen we dit iedere dag en we doen het graag, met veel plezier!

tenslotte willen we u enkele nieuwe diensten aanbieden vanuit de apotheek; de herhaalservice en de medicijnrollen. Voor meer info verwijs ik u graag naar de Apotheekinformatie.

 

Met vriendelijke groet,

Sieta Woudstra-Russchen en medewerkers

Bereikbaarheid

Telefonisch: 0513 854000 (tijd-gestuurd menu)

keuze 1: SPOED (alleen spoed!)

keuze 2: Herhaalmedicatielijn

keuze 3: Praktijkassistente  (8-10,11-12,13.30-15uur)

Fax: 0513 854010

DIRECT SPOEDNUMMER: 0513 854020

Buiten praktijktijden: Dokterswacht : 0900-1127112

 

Bezoek/correspondentieadres:

Tsjerkeleane 1, 8404 GN LangezwaagBelangrijke wijzigingen in vergoeding medicatie De Friesland verzekerdenAPOTHEEK - BIJSLUITERINFORMATIE

Voor de meest actuele bijsluiterinformatie verwijzen we u graag naar de apotheekkennisbank.nl

Hierop vindt u rechtsboven een zoekscherm, typ daarin de naam van het geneesmiddel en vind in begrijpelijke taal alle benodigde informatie omtrent toepassing en gebruik ervan.Privacy van uw gegevens

Digitale communicatie binnen de praktijk, de uitwisseling van gegevens via internet, het LSP en de uitwisseling met ketenzorgpartners gebeurt uitsluitend via de beveiligde lijnen en netwerkomgeving van Techniteam te Veenendaal.  Dit netwerk voldoet aan hoge veiligheidseisen van het NICTIZ. Deelname hieraan is onderdeel van onze praktijkaccreditatie en uw garantie dat wij veilig met uw gegevens omgaan. We voldoen aan NEN ISO 7510.

Keurmerken
Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. 

U kunt de informatie op deze website gebruiken:

  • om gezond te blijven;
  • om klachten zelf aan te pakken;
  • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
  • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
  • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
  • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.  Klik op de volgende link: www.thuisarts.nl