HUISARTS & APOTHEEK LANGEZWAAG


Belangrijke mededelingen:

Verzekerden bij Achmea Zilveren Kruis, let op:

Vanaf 1 januari 2020: Bij een aantal Zorgverzekeraars veranderd het inkoopbeleid medische hulpmiddelen: Bij Zilveren Kruis Achmea, dus ook De Friesland, worden de diabetes, incontinentie, en verbandmiddelen niet langer vergoed via de apotheek. Deze zorgverzekeraars hebben gekozen voor enkele landelijk opererende zorgaanbieders. Het advies is om bij uw zorgverzekeraar  te rade te gaan hoe deze procedure verloopt.

NB: dit geldt niet voor medicatie!


Pneumococcenvaccinatie: Ook hierin is het aantal vaccins beperkt. Uw huisarts maakt een selectie van de doelgroep en deze zullen dit najaar persoonlijk benaderd worden voor de vaccinatie. Over hoe en waar dit plaats gaat vinden is hebben we op dit moment nog geen beslissing over genomen.


Bij het betreden van het praktijkgebouw wordt het dragen van een mondkapje zeer dringend op prijs gesteld.


 In verband met Corona is de praktijkvoering van HUISARTSENPRAKTIJK LANGEZWAAG  gewijzigd 

- Geen bezoek aan de praktijk als dit niet nodig is, kom niet langs om een afspraak te maken> maar bel met de praktijk 

- We proberen veel telefonisch op te lossen. geeft u aan of terugbellen noodzakelijk is. 

- Het raam bij de balie blijft gesloten

- Deurbeleid: is er iemand voor u, dan buiten wachte, maximaal 2 personen in de wachtkamer

AFHALEN VAN MEDICATIE: op woensdag- en vrijdagmiddag, tenzij anders afgesproken.


Sluiting Kerstvakantie: van 21-25 december is de praktijk/apotheek gesloten


De praktijk is deelnemer aan de Friese coalitie OPEN: dit betekent dat u binnenkort online inzage heeft in uw patiëntendossier. Tot die tijd kunt u natuurlijk altijd inzage krijgen in uw dossier of evt. om een papieren versie verzoeken.


Welkom!

Het zorglandschap is erg aan het veranderen. Er wordt meer en meer een beroep gedaan op uw zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid. Vooral de kosten staan enorm onder druk. Ook dit ondervinden we  dagelijks en we moeten er allemaal aan wennen.

Wij doen u een belofte: ONS uitgangspunt is altijd de kwaliteit en laagdrempeligheid van de door ons aangeboden huisarts- en apotheekzorg. Dit betekent dat we er alles bij machte- aan zullen doen om u te helpen. 

Kan het beter of anders...laat het ons weten, negatief of positief...Juist door goed samen te werken met elkaar bereiken we veel meer voor u.

Zo doen we dit iedere dag en we doen het graag, met veel plezier!

 

Met vriendelijke groet,

Sieta Woudstra-Russchen en medewerkers

Bereikbaarheid

Telefonisch: 0513 854000 (tijd-gestuurd menu)

keuze 1: SPOED (alleen spoed!)

keuze 2: Herhaalmedicatielijn

keuze 3: Praktijkassistente  (8-10,11-12,13.30-15uur)

Fax: 0513 854010

DIRECT SPOEDNUMMER: 0513 854020

Buiten praktijktijden: Dokterswacht : 0900-1127112

 

Bezoek/correspondentieadres:

Tsjerkeleane 1, 8404 GN LangezwaagBelangrijke wijzigingen in vergoeding medicatie De Friesland verzekerdenAPOTHEEK - BIJSLUITERINFORMATIE

Voor de meest actuele bijsluiterinformatie verwijzen we u graag naar de apotheekkennisbank.nl

Hierop vindt u rechtsboven een zoekscherm, typ daarin de naam van het geneesmiddel en vind in begrijpelijke taal alle benodigde informatie omtrent toepassing en gebruik ervan.Privacy van uw gegevens

Digitale communicatie binnen de praktijk, de uitwisseling van gegevens via internet, het LSP en de uitwisseling met ketenzorgpartners gebeurt uitsluitend via de beveiligde lijnen en netwerkomgeving van Techniteam te Veenendaal.  Dit netwerk voldoet aan hoge veiligheidseisen van het NICTIZ. Deelname hieraan is onderdeel van onze praktijkaccreditatie en uw garantie dat wij veilig met uw gegevens omgaan. We voldoen aan NEN ISO 7510.

Keurmerken
Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. 

U kunt de informatie op deze website gebruiken:

  • om gezond te blijven;
  • om klachten zelf aan te pakken;
  • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
  • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
  • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
  • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.  Klik op de volgende link: www.thuisarts.nl