HUISARTS & APOTHEEK LANGEZWAAG

De praktijkvoering van HUISARTSENPRAKTIJK LANGEZWAAG is vanaf 15 maart 2020 gewijzigd i.v.m. Corona:

 • Geen bezoek aan de praktijk als dit niet nodig is, dus reguliere afspraken zullen nu niet gehonoreerd worden.
 • We proberen zoveel mogelijk telefonisch op te lossen. U zult dan worden teruggebeld als dat nodig is.
 • Bij griepverschijnselen (koorts, hoofdpijn, niet lekker voelen) kan het zijn dat dit Corona is. Patiënten worden niet meer getest op Corona tenzij ze risicopatiënt (lees hier) zijn:
  • > 70 jaar
  • Patiënten met longziekte of een immuunsysteem dat minder goed werkt (bv door bepaalde onderdrukkende medicijnen).

Het advies bij mogelijke corona besmetting is:

 • bij lichte klachten: ziek thuis uit. Kom niet naar de praktijk, niet werken
 • Bij koorts en hoest maar niet ernstig ziek: blijf thuis
  Indien u een risico patiënt bent (> 70 jaar of al bestaande gezondheidsproblemen, lees hier wat de risicogroepen zijnbel de assistente.
 • Bij koorts en ernstig ziekbel de assistente

VOORTS:

 • Het raam bij de balie blijft gesloten
 • Het afhalen van briefjes, recepten en dergelijke wordt zoveel mogelijkbeperkt
 • Alle niet-noodzakelijke zorg, waaronder reguliere ketenzorg, wordt uitgesteld
 • Direct contact met kwetsbare patiënten-groepen, waaronder ouderen, beperken wij zoveel mogelijk. Dit betreft zowel praktijkbezoek, als bezoek aan huis.
 • Laboratoriumonderzoek i.v.m. controles wordt uitgesteld;
 • Niet-noodzakelijk laboratorium onderzoek en andere diagnostiek in het ziekenhuis wordt uitgesteld.

Welkom!

Het zorglandschap is erg aan het veranderen. Er wordt meer en meer een beroep gedaan op uw zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid. Vooral de kosten staan enorm onder druk. Ook dit ondervinden we  dagelijks en we moeten er allemaal aan wennen.

Wij doen u een belofte: ONS uitgangspunt is altijd de kwaliteit en laagdrempeligheid van de door ons aangeboden huisarts- en apotheekzorg. Dit betekent dat we er alles bij machte- aan zullen doen om u te helpen. 

Kan het beter of anders...laat het ons weten, negatief of positief...Juist door goed samen te werken met elkaar bereiken we veel meer voor u.

Zo doen we dit iedere dag en we doen het graag, met veel plezier!

tenslotte willen we u enkele nieuwe diensten aanbieden vanuit de apotheek; de herhaalservice en de medicijnrollen. Voor meer info verwijs ik u graag naar de Apotheekinformatie.

 

Met vriendelijke groet,

Sieta Woudstra-Russchen en medewerkers

Bereikbaarheid

Telefonisch: 0513 854000 (tijd-gestuurd menu)

keuze 1: SPOED (alleen spoed!)

keuze 2: Herhaalmedicatielijn

keuze 3: Praktijkassistente  (8-10,11-12,13.30-15uur)

Fax: 0513 854010

DIRECT SPOEDNUMMER: 0513 854020

Buiten praktijktijden: Dokterswacht : 0900-1127112

 

Bezoek/correspondentieadres:

Tsjerkeleane 1, 8404 GN LangezwaagBelangrijke wijzigingen in vergoeding medicatie De Friesland verzekerdenAPOTHEEK - BIJSLUITERINFORMATIE

Voor de meest actuele bijsluiterinformatie verwijzen we u graag naar de apotheekkennisbank.nl

Hierop vindt u rechtsboven een zoekscherm, typ daarin de naam van het geneesmiddel en vind in begrijpelijke taal alle benodigde informatie omtrent toepassing en gebruik ervan.Privacy van uw gegevens

Digitale communicatie binnen de praktijk, de uitwisseling van gegevens via internet, het LSP en de uitwisseling met ketenzorgpartners gebeurt uitsluitend via de beveiligde lijnen en netwerkomgeving van Techniteam te Veenendaal.  Dit netwerk voldoet aan hoge veiligheidseisen van het NICTIZ. Deelname hieraan is onderdeel van onze praktijkaccreditatie en uw garantie dat wij veilig met uw gegevens omgaan. We voldoen aan NEN ISO 7510.

Keurmerken
Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. 

U kunt de informatie op deze website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.  Klik op de volgende link: www.thuisarts.nl