HUISARTS & APOTHEEK LANGEZWAAG


Griepprik


Goed om te weten:

  • De praktijk verstuurt geen uitnodigingen aan patiënten.  
  • De griepprik is voor mensen van 60 jaar en ouder en voor volwassenen en kinderen met bepaalde medische aandoeningen. U kunt denken aan: mensen met long- en hartziekten, mensen met suikerziekte, mensen met chronische darmaandoeningen, en mensen ouder dan 60 jaar.
  • De griepprik is gratis voor kinderen en volwassenen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door griep. 
  • Een griepprik is niet verplicht. Het is een eigen keuze.

 

 
De praktijk is deelnemer aan de Friese coalitie OPEN: dit betekent dat u binnenkort online inzage heeft in uw patiëntendossier. Tot die tijd kunt u natuurlijk altijd inzage krijgen in uw dossier of evt. om een papieren versie verzoeken.


Welkom!

Het zorglandschap is erg aan het veranderen. Er wordt meer en meer een beroep gedaan op uw zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid. Vooral de kosten staan enorm onder druk. Ook dit ondervinden we  dagelijks en we moeten er allemaal aan wennen.

Wij doen u een belofte: ONS uitgangspunt is altijd de kwaliteit en laagdrempeligheid van de door ons aangeboden huisarts- en apotheekzorg. Dit betekent dat we er alles bij machte- aan zullen doen om u te helpen. 

Kan het beter of anders...laat het ons weten, negatief of positief...Juist door goed samen te werken met elkaar bereiken we veel meer voor u.

Zo doen we dit iedere dag en we doen het graag, met veel plezier!

 

Met vriendelijke groet,

Sieta Woudstra-Russchen en medewerkers

Bereikbaarheid

Telefonisch: 0513 854000 (tijd-gestuurd menu)

keuze 1: SPOED (alleen spoed!)

keuze 2: Herhaalmedicatielijn

keuze 3: Praktijkassistente  (8-10,11-12,13.30-15uur)

Fax: 0513 854010

DIRECT SPOEDNUMMER: 0513 854020

Buiten praktijktijden: Dokterswacht : 0900-1127112

 

Bezoek/correspondentieadres:

Tsjerkeleane 1, 8404 GN Langezwaag
Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.


APOTHEEK - BIJSLUITERINFORMATIE

Voor de meest actuele bijsluiterinformatie verwijzen we u graag naar de apotheekkennisbank.nl

Hierop vindt u rechtsboven een zoekscherm, typ daarin de naam van het geneesmiddel en vind in begrijpelijke taal alle benodigde informatie omtrent toepassing en gebruik ervan.Privacy van uw gegevens

Digitale communicatie binnen de praktijk, de uitwisseling van gegevens via internet, het LSP en de uitwisseling met ketenzorgpartners gebeurt uitsluitend via de beveiligde lijnen en netwerkomgeving van Techniteam te Veenendaal.  Dit netwerk voldoet aan hoge veiligheidseisen van het NICTIZ. Deelname hieraan is onderdeel van onze praktijkaccreditatie en uw garantie dat wij veilig met uw gegevens omgaan. We voldoen aan NEN ISO 7510.

KeurmerkenInhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.

Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. 

U kunt de informatie op deze website gebruiken:

  • om gezond te blijven;
  • om klachten zelf aan te pakken;
  • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
  • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
  • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
  • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.  Klik op de volgende link: www.thuisarts.nl