HUISARTS & APOTHEEK LANGEZWAAG

De praktijkvoering van HUISARTSENPRAKTIJK LANGEZWAAG is vanaf 15 maart 2020 gewijzigd i.v.m. Corona:

 • Geen bezoek aan de praktijk als dit niet nodig is, kom niet langs om een afspraak te maken> maar bel met de praktijk 
 • We proberen veel telefonisch op te lossen. geeft u aan dat terugbellen noodzakelijk is. 
 • Bij griepverschijnselen (koorts, hoofdpijn, niet lekker voelen) kan het zijn dat dit Corona is. 

Het advies bij mogelijke corona besmetting is:

 • bij lichte klachten: ziek thuis uit. Kom niet naar de praktijk, niet werken
 • Bij koorts en hoest maar niet ernstig ziek: blijf thuis
  Indien u een risico patiënt bent (> 70 jaar of al bestaande gezondheidsproblemen, lees hier wat de risicogroepen zijnbelt u met de assistente.
 • Bij koorts en ernstig ziekbel de assistente en vraag om advies

VOORTS:

 • Het raam bij de balie blijft gesloten
 • Deurbeleid: is er iemand voor u, dan buiten wachten
 • Direct contact met kwetsbare patiënten-groepen, waaronder ouderen, beperken wij zoveel mogelijk. Dit betreft zowel praktijkbezoek, als bezoek aan huis.

Welkom!

Het zorglandschap is erg aan het veranderen. Er wordt meer en meer een beroep gedaan op uw zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid. Vooral de kosten staan enorm onder druk. Ook dit ondervinden we  dagelijks en we moeten er allemaal aan wennen.

Wij doen u een belofte: ONS uitgangspunt is altijd de kwaliteit en laagdrempeligheid van de door ons aangeboden huisarts- en apotheekzorg. Dit betekent dat we er alles bij machte- aan zullen doen om u te helpen. 

Kan het beter of anders...laat het ons weten, negatief of positief...Juist door goed samen te werken met elkaar bereiken we veel meer voor u.

Zo doen we dit iedere dag en we doen het graag, met veel plezier!

tenslotte willen we u enkele nieuwe diensten aanbieden vanuit de apotheek; de herhaalservice en de medicijnrollen. Voor meer info verwijs ik u graag naar de Apotheekinformatie.

 

Met vriendelijke groet,

Sieta Woudstra-Russchen en medewerkers

Bereikbaarheid

Telefonisch: 0513 854000 (tijd-gestuurd menu)

keuze 1: SPOED (alleen spoed!)

keuze 2: Herhaalmedicatielijn

keuze 3: Praktijkassistente  (8-10,11-12,13.30-15uur)

Fax: 0513 854010

DIRECT SPOEDNUMMER: 0513 854020

Buiten praktijktijden: Dokterswacht : 0900-1127112

 

Bezoek/correspondentieadres:

Tsjerkeleane 1, 8404 GN LangezwaagBelangrijke wijzigingen in vergoeding medicatie De Friesland verzekerdenAPOTHEEK - BIJSLUITERINFORMATIE

Voor de meest actuele bijsluiterinformatie verwijzen we u graag naar de apotheekkennisbank.nl

Hierop vindt u rechtsboven een zoekscherm, typ daarin de naam van het geneesmiddel en vind in begrijpelijke taal alle benodigde informatie omtrent toepassing en gebruik ervan.Privacy van uw gegevens

Digitale communicatie binnen de praktijk, de uitwisseling van gegevens via internet, het LSP en de uitwisseling met ketenzorgpartners gebeurt uitsluitend via de beveiligde lijnen en netwerkomgeving van Techniteam te Veenendaal.  Dit netwerk voldoet aan hoge veiligheidseisen van het NICTIZ. Deelname hieraan is onderdeel van onze praktijkaccreditatie en uw garantie dat wij veilig met uw gegevens omgaan. We voldoen aan NEN ISO 7510.

Keurmerken
Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. 

U kunt de informatie op deze website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.  Klik op de volgende link: www.thuisarts.nl